Maijs – smadzeņu mēnesis

Publicēts: 31.05.2013

Eiropā 2013.gada maijs tika pasludināts par Smadzeņu mēnesi. Tā ietvaros visās ES valstīs, tai skaitā arī Latvijā, tika rīkoti dažādi informatīvi pasākumi sabiedrībai un medicīnas speciālistiem.

23.maijā tika organizēta zinātniska konference, kuras mērķis bija pievērst lēmumu pieņēmēju, speciālistu un sabiedrības uzmanību gan neiroloģisku, gan psihisku slimību laicīgai profilaksei un atbilstošai ārstēšanai. Tādējādi valsts varētu taupīt resursus, kas katru gadu tiek tērēti šo slimību seku dzēšanai, zaudēto dzīves gadu, darba nespējas un radušās invaliditātes dēļ.

Tika uzsvērta arī depresijas biežā sastopamība, kas nereti netiek pamanīta un savlaicīgi ārstēta, griežoties pie speciālista, jo sabiedrībā joprojām ir daudz aizspriedumu un nevēlēšanās to atzīt. Šobrīd valsts izdevumi depresijas ambulatorai ārstēšanai ir ļoti nelieli, salīdzinot ar augstajām papildus izmaksām, ko rada produktivitātes zaudējums darba nespējas dēļ un zaudētie dzīves gadi pašnāvību dēļ.

Ir nepieciešams gan turpināt sabiedrības izglītošanu par depresijas patiesajām sekām, aicinot laicīgi griezties pie speciālistiem pēc palīdzības, gan palielināt valsts ieguldījumu psihiskās veselības ambulatorai aprūpei.