Atskats uz 2014. gada SPKC kampaņu “Nenovērsies”.

Publicēts: 11.09.2015

Ir noslēgusies garīgās veselības veicināšanai veltītā kampaņa „Nenovērsies!”, ko organizēja Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC). Kampaņas mērķi bija veicināt sabiedrības izpratni par psihisko veselību, aicināt savlaicīgi meklēt palīdzību psihisku traucējumu gadījumos un mazināt aizspriedumus pret cilvēkiem, kuri ar šiem traucējumiem slimo.

 

SPKC direktore Inga Šmate: „Pētījumu dati un ekspertu viedoklis jau labu laiku liecināja, ka ar sabiedrību ir jāsāk runāt par psihiskās veselības jautājumiem. Nezināšanas, baiļu, aizspriedumu un sabiedrības attieksmes dēļ psihiska rakstura problēmas bieži tiek noliegtas, un vēršanās pēc specializētas palīdzības tiek atlikta. Tas diemžēl rada ne tikai ilgstošu psihoemocionālu diskomfortu ar tam sekojošu nespēju veidot attiecības ar apkārtējiem un pilnvērtīgi strādāt, bet nereti arī vēlmi problēmu risinājumu meklēt alkoholā vai reizēm pat pašnāvībā.”

 

Kampaņa ietvēra virkni pasākumu, tostarp tika sagatavota iedzīvotājiem viegli uztverama informācija par dažādiem psihiskiem traucējumiem (depresija, šizofrēnija, demence, ēšanas, miega traucējumi u.c.) kampaņas mājaslapā www.nenoversies.lv. Laika posmā no šī gada septembra līdz decembra sākumam www.nenoversies.lv apmeklētāju skaits sasniedza gandrīz 20 000 unikālo lietotāju, kas vairākas reizes pārsniedz sākotnēji plānoto. Aktīvākā lapas lietotāju daļa bijuši iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 34 gadiem.

 

Kampaņas mājas lapā ir pieejami arī visi kampaņas ietvaros sagatavotie video materiāli – klips „Anna”latviešu un krievu valodā, kas vērsts uz iejūtības veicināšanu pret cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām. Nenoversies.lv atradīsiet arī speciālistu diskusiju video (1.video, 2.video), kur nozares profesionāļi atbild uz iedzīvotāju iesūtītajiem jautājumiem par psihisko veselību un dažādu psihisko traucējumu simptomiem, kā arī sniedz citu noderīgu informāciju par garīgo veselību. Lēšams, ka kopumā kampaņas laikā video materiālus noskatījušies teju 10 000 Latvijas iedzīvotāju.

 

Tāpat kampaņas laikā tika organizētas lekcijas vairākos Latvijas lielajos uzņēmumos, notika semināri, kā arī informatīvo materiālu izplatīšana mērķa grupām sadarbībā ar Latvijas pensionāru apvienībām, Latvijas Personāla vadīšanas asociāciju, mācību centru „Buts” un Latvijas Ģimenes ārstu asociāciju.

 

Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas izpilddirektore Irēna Ļeoņenko: „Mūsuprāt kampaņa noritēja veiksmīgi, efektīvi aizsniedzot lielu sabiedrības daļu. Kā liecina mūsu novērojumi, problēmas, kas skar psihisko veselību, arvien saglabā savu aktualitāti dažādās dzīves jomās – darbā, ģimenē, sabiedrībā. Aizvien vairāk cilvēku meklē iespējas un risinājumus, kā palīdzēt gan sev, gan līdzcilvēkiem, tāpēc šādas aktivitātes arvien ir jāatbalsta un tām ir jāpievērš uzmanība arī nākotnē.”

 

Kampaņa mudināja iedzīvotājus uzzināt vairāk par psihiskām saslimšanām un aktīvi meklēt palīdzību pie speciālistiem. Lapā www.nenoversies.lv pieejami gan testi depresijas un trauksmes līmeņa noteikšanai, gan praktiska informācija, kur meklēt palīdzību – kontaktinformācija valsts apmaksātu psihiatru konsultāciju saņemšanai, nevalstiskās organizācijas personu ar psihiskiem traucējumiem atbalstam, krīzes, uzticības un informatīvie tālruņi, kā arī cita noderīga informācija. Papildus tika organizētas arī privāti praktizējošu psihiatru bezmaksas konsultācijas Rīgā, Jelgavā, Aizkrauklē, Ventspilī, Liepājā un Līvānos.

 

Psihiatrs Aleksandrs Veržbickis, kurš piedalījās kampaņas aktivitātēs: „Kampaņa „Nenovērsies!” palīdzēja daudziem cilvēkiem atmest stereotipus, pievērsties savai veselībai un atrast sen pazaudēto sirds mieru”. Ārsts atzīst, ka aicinājums izmantot bezmaksas konsultāciju devis iedzīvotājiem iespēju noticēt, ka viņu problēmas ir iespējams risināt.

 

Tāpat iedzīvotāju informēšanai par psihisko veselību tika veidotas publikācijas un sižeti, izmantota iespēja uzrunāt iedzīvotājus gan sociālajos medijos, gan ar dažādiem reklāmas veidiem, tajā skaitā vides, TV un interneta reklāmu. Lēšams, ka ar kopējām kampaņas aktivitātēm uzrunāta un informēta vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju.

 

SPKC direktore Inga Šmate: „Esam pateicīgi arī kampaņas „Nenovērsies!” sejām Mārai un Ralfam, kurus varējām redzēt vides reklāmā un kuri bija tik drosmīgi un atļāva mums izmantot viņu dzīves stāstus, lai iedrošinātu citus cilvēkus nebaidīties, neslēpties un nekaunēties no psihiskām saslimšanām, jo tās var piemeklēt ikvienu.”

 

Vērtējot kampaņas laikā sasniegtos rezultātus, SPKC sabiedrības veselības analītiķis Toms Pulmanis norāda: „Plānojot kampaņu bijām apņēmības pilni, tomēr vienlaikus arī nobažījušies par to, kā sabiedrība uztvers plašās diskusijas par šiem bieži par „tabu tēmu” uzskatītajiem jautājumiem, tomēr jau līdz ar kampaņas sākumu bija skaidrs, ka cilvēki ir pat ļoti ieinteresēti psihiskās veselības jautājumos – plānotais mājaslapas apmeklējumu skaits tika pārsniegts teju astoņas reizes, arī ekspertu diskusijām anonīmi tika iesūtīta virkne visdažādāko jautājumu, kuri jau ilgu laiku nodarbinājuši cilvēku prātus. Tas nozīmē, ka mēs esam „uz pareizā ceļa” – cilvēki interesējas, meklē informāciju, un mēs ceram, ka šī kampaņa ne vienu vien ir iedrošinājusi pārkāpt savā prātā novilkto „sarkano līniju”, lai runātu par savām problēmām un laikus vērstos pēc palīdzības. Šo dialogu ar sabiedrību par psihisko veselību noteikti būtu vērts turpināt arī nākotnē”.

 

Atgādinām, ka, uzsākot kampaņu „Nenovērsies!”, SPKC veica iedzīvotāju aptauju par attieksmi pret līdzcilvēkiem ar psihiskām saslimšanām. Pētījums atklāja, ka sabiedrībā joprojām valda aizspriedumi pret cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem. Dati liecināja, ka gadījumā, ja kāds no respondentu ģimenes locekļiem saslimtu ar kādu psihisku slimību, gandrīz katrs otrais Latvijas iedzīvotājs šo faktu no citiem slēptu.

 

Latvijā valsts sistēmā medicīnisko palīdzību psihisku traucējumu gadījumā katru gadu saņem aptuveni 6% iedzīvotāju, tomēr ārvalstu pētījumu dati liecina, ka no dažāda veida psihiskiem traucējumiem katru gadu cieš pat trešdaļa eiropiešu.

 

„Par to, ka sabiedrībā aizvien saglabājas šī interese, kas saistīta ar cilvēku garīgo veselību, liecina kaut vai augstais kampaņas mājas lapas apmeklējumu skaits. Svarīgi, ka šos veselības traucējumus pamanām un neizturamies noraidoši, neignorējam, bet meklējam palīdzību,” izteicās psihiatre Inga Zārde.

 

Visus ekspertu komentārus, reklāmu u.c. informāciju meklējiet www.nenoversies.lv un www.spkc.gov.lv. Kampaņas materiāli, konsultācijas, diskusijas un lekcijas uzņēmumos tika veidotas, aktīvi sadarbojoties ar vairākiem Latvijas psihiatriem un psihoterapeitiem, kā arī krīžu un konsultāciju centru „Skalbes”.